Under Protekos utbildning Kvalitetstekniker inom textil, mode och konfektion kommer studenterna att undervisas i Teko Produktion. Vår duktiga utbildare Anki Axelsson som till vardags är produktionsansvarig för Skydda håller i undervisningen.

Eleverna får under momentet Konfektionsprocesser praktiska övningar om hur man bygger upp ett plagg. För att få en djupare förståelse för plaggens alla delar och tillverkningens olika moment används Teko Produktion. Eleverna får på så vis värdefulla kunskap om hur det fungerar ute verkligheten samt hur man kan arbeta så effektivt som möjligt.

Vårt PDM/PLM/PIM system Teko Produktion är helt utvecklat för modebranschen och innehåller förutom all information om artiklar och materialåtgång även måttlistor, kalkyler, sömnadsbeskrivningar, bilder, funktioner för skapande av tvättrådsetiketter, kontroll på kvalitéer, pictogram, samt möjlighet att samla alla dokument, mail etc. som rör varje artikel, material eller leverantör på ett enda ställe.

artikel_430x242

Kvalitetstekninker inom textil, konfektion och mode 400p.

”YH-utbildningen för dig som vill säkra kvalitetsnivån på framtidens textila produkter och samarbeta med kollegor över hela världen”
Kvalitetstekniker är en ny utbildning som ger dig möjlighet till ett spännande och utvecklande arbete både i Sverige och utomlands.

De yrkesroller som utbildningen kan ge i framtiden kommer att tillhöra nyckelrollerna i konfektionsbranschen då kvalitet, hantverk och hållbarhet är modebranschens stora framtidsfrågor och grundfundament.

Det mesta av de svenska företagens textila produktion outsourcas i dag till bland annat Asien. För våra inhemska företag är det därför viktigt att ha tillgång till kompetenta människor som kan upprätta kvalitetskrav och se till att dessa följs även om produktionen sker på andra sidan jordklotet. I detta arbete har Kvalitetsteknikern en nyckelroll.

Utbildningen ger dig bland annat kompetens att utveckla ett företags kvalitetsarbete, genomföra förbättringsåtgärder på produkten och produktionskvalitén samt fungera som rådgivare i kedjan från design till konsument.

Utbildningen har praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap i syfte att få fram anställningsbara kvalitetstekniker som redan från dag 1 kan göra skillnad hos sin arbetsgivare. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjligheten att praktiskt prova dina kunskaper inom LIA ger dig stora konkurrensfördelar på vägen mot ditt arbete. Genom PROTEKO:s stora nätverk inom branschen har du dessutom unika möjligheter att bygga ett starkt kontaktnät för framtiden.

I utbildningen till Kvalitetstekniker har du möjlighet att genomföra ditt examensarbete på plats i de producerande länderna och därmed optimera din praktiska erfarenhet.

Detta är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning med inriktning på textil, mode och konfektion där kursinnehållet är direkt anpassat till arbetsmarknadens och näringslivets behov.

Kurser

 • Affärsjuridik 10p
 • CSR- Corporate Social Responsibility 10p
 • Fältstudie i producerande länder 45p
 • Färgeri-, berednings- och tryckeriteknik 20p
 • Kommunikation 10p
 • Kvalitetsprocesser 20p
 • Kvalitetsspecifikation och uppföljning 40p
 • LIA 1 Tillverkning 30p
 • LIA 2 Provning 50p
 • LIA 3 Förbättringsarbete 30p
 • Produktionsprocess 20p
 • Konfektionsprocess 20p
 • Projektledning 10p
 • Textil materiallära 20p
 • Trikåteknik 25p
 • Väveriteknik 25p
 • LCA 10p

Prenummerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och får de senaste nyheterna och uppdateringar från oss.

Tack! Du är nu anmäld till vårt nyhetsbrev.

Share This